Перший офіційний дайвінг-центр PADI у Харкові

Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі спільно названі - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів або Послуг, розміщених у відповідному розділі Веб-сайту https://www.polidive.com
Приймаючи умови використання сайту, Покупець автоматично приймає умови цього Договору публічної оферти.
Покупці при придбанні Товарів або Послуг, розміщених на відповідних сторінках https://www.polidive.com, приймають умови цього Договору про наведене нижче.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://www.polidive.com у відповідному розділі кнопки «Оформити замовлення» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством , прийняв та взяв до виконання умови Договору публічної оферти, що вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). За повною згодою з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку «Оформити замовлення», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару або Послуги від Продавця та повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
"Договір публічної оферти" - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://www.polidive.com та застосування якого є обов'язковим для всіх Покупців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https: //www.polidive.com, спрямоване невизначеному колу осіб, зокрема Покупцям.

«У кошик» - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару або Послуги розміщених на Веб-сайті https://www.polidive.com, шляхом додавання його до віртуального кошика та надсилання Замовлення.

«Товар» - предмет торгівлі, придбання якого на Веб-сайті https://www.polidive.com розміщено пропозицію продавця.

«Послуга» - предмет торгівлі (типова послуга, яку надає Продавець, компенсація витраченого часу Продавця на виконання робіт на замовлення Покупця), про придбання якого на Веб-сайті https://www.polidive.com розміщено пропозицію Продавця.
«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, що відвідали Веб-сайт https://www.polidive.com та мають намір придбати той чи інший Товар або Послугу.

«Продавець» – розповсюджувач Товару та Послуг за допомогою Веб-сайту https://www.polidive.com
Замовлення - належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті https://www.polidive.com заявка Покупця на покупку Товарів або Послуг, що адресується продавцю шляхом натискання на сайті https://www.polidive.com "Оформити замовлення".

«Законодавство» - встановлені українським чи міжнародним законодавством норми регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Істотний недолік Товару» - недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника Товару, після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин. До істотних недоліків Товару не належать пошкодження та або порушення цілісності Товару (Упаковки) під час Використання або транспортування Товару, включаючи транспортування кур'єрськими службами.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.polidive.com, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші.

2.2. Продавець гарантує працездатність Товару, якість наданих послуг, а також відсутність будь-яких прав третіх осіб на Товар.
2.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.

2.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
3.1. Продавець зобов'язаний:
виконувати умови цього Договору
виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;
передати Покупцеві Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.polidive.com/, оформленим замовленням та умовами цього Договору;
повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в цьому договорі.

3.2. Продавець має право:
в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

4.1. Покупець зобов'язаний:
своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;
ознайомитися з інформацією про Товар або Послугу, розміщену на Веб-сайті https://www.polidive.com;

4.2. Покупець має право:
оформити замовлення на відповідній сторінці сайту https://www.polidive.com;
вимагати від продавця виконання умов цього Договору;
на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
5.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.polidive.com шляхом додавання Товарів до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки «В кошик», з наступним самостійним вибором способу доставки та оплати та підтвердженням свого замовлення та прийняття Договір публічної оферти за допомогою натискання кнопки «Оформити замовлення» або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, вказаним у розділі контактів Веб-сайту https://www.polidive.com.

5.2. Термін формування Замовлення до 2 робочих днів із моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення надіслано у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
6.1. Ціна кожного окремого Товару чи Послуги визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.polidive.com. Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх вибраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик.
6.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.
6.3. Вартість послуг Кур'єрських служб з доставки товару за передоплатою та післяплатою - платні не входить у вартість товарів та оплачується Покупцем окремо кур'єрською службою за тарифами кур'єрської служби при отриманні Товару.

6.4. Покупець може сплатити замовлення такими способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, зазначений у рахунку, у т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати одержання рахунку у розмірі 100% передоплати).

2) Кредитною карткою такого типу:
Visa
Visa Electron
Mastercard
Mastercard Electronic
Maestro
3) За допомогою кур'єрських служб післяплатою.
4) будь-яким іншим способом за домовленістю із Продавцем.
6.5. Кошти можуть бути повернені лише у разі помилкового проведення платежу. Повернення коштів здійснюється за заявою від покупця тим самим платіжним способом, яким було отримано помилково перераховані кошти. Комісія для проведення операції з повернення коштів, якщо такі стягуються, проводиться з допомогою покупця.
Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://www.polidive.com у відповідному розділі кнопки «Оформити замовлення» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ
7.1 Покупець отримує Товар шляхом самовивезення або кур'єрською службою.
7.2. Доставка товару за передоплатою та післяплатою - платні та оплачується Покупцем окремо кур'єрською службою за тарифами кур'єрської служби при отриманні Товару.

ГАРАНТІЯ І УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
8.1. Гарантія на Товар 1 рік від покупки. Гарантія не поширюється на елементи живлення, лампочки та світлодіоди.
8.2. Товар може бути повернений Покупцем Продавцю в термін 14 днів з моменту продажу Товару за умови, що він не пошкоджений, не був в експлуатації та наявності не пошкодженої упаковки.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.

9.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних із виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. По суперечках у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не вимагається.

9.3. Усі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі стосовно його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з міжнародним та українським матеріальним та процесуальним правом.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань з оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які справді перебувають поза контролем такої сторони, що настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин відносяться, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, зледеніння, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, збої роботи в мережі Інтернет, спричинені аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки та небезпеки випадковості на море, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти та ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

10.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення вищезгаданих обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс- обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

10.3. Час, який вимагається Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перелічені обставини.

10.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
11.1. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://www.polidive.com (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збирання та обробку своїх персональних даних з наступною метою: дані, які стають відомими, будуть використовуватись у комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-яку іншу інформацію про діяльність Веб-сайту https://www .polidive.com.
Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право надсилатися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також надсилати SMS-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
11.2. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані до баз даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (при необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
11.3. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову чи електронну адресу.
11.4. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації.